Tłumaczenie naukowe – na czym polegają?

Skąd brać fachową wiedzę z różnych dziedzin? Najprostszym sposobem jest czytanie różnego rodzaju publikacji, które jednak nie zawsze dostępne są w języku ojczystym. Najświeższe wiadomości, które pochodzą z różnych części świata, muszą być najpierw przetłumaczone. Dokonują tego odpowiednio wykwalifikowani tłumacze.

Tłumaczenia naukowe – co trzeba o nich wiedzieć?

Jest to jeden z rodzajów tłumaczeń, który jednak jest najbardziej wymagający i tym samym także najtrudniejszy – na inny język przekładane są publikacje naukowe, takie między innymi jak:

 • prace dyplomowe, magisterskie, doktorskie,
 • materiały z konferencji naukowych, odczytów, sprawozdań, rozpraw,
 • różnego rodzaju referaty,
 • opisy badań, projekty,
 • artykuły ze specjalistycznych czasopism i innych tego typu publikacji.

Tym samym są one trudne nie tylko ze względu na barierę językową, ale również specjalistyczne słownictwo z danej dziedziny naukowej, które zostało w nich użyte oraz ich poziom merytoryczny, który dla zwykłego tłumacza jest nieosiągalny.

Dlatego też tłumaczenia naukowe (więcej: tlumaczenia-gk.pl) zlecane są tylko odpowiednio wykwalifikowanym tłumaczom, którzy nie dość że posiadają wysokie umiejętności z danego języka, to także niezbędną i szeroką wiedzę merytoryczną z danej dziedziny naukowej.

Kto tłumaczy prace naukowe?

Tłumaczenia naukowe podejmowane są przez tłumaczy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę z danej dziedziny, a także wysokie kompetencje językowe. Najczęściej są to więc akademiccy wykładowcy, nauczyciele, doktoranci, profesorowie oraz inni tłumacze, którzy posiadają udokumentowaną wiedzę z danej dziedziny językowej oraz wysokie osiągnięcia na polu tłumaczeń z innego języka.

W pracy tej niezwykle istotna jest wiedza merytoryczna, umiejętności językowe, a także znajomość terminologii specjalistycznej z danej dziedziny. Tłumacz musi odznaczać się wnikliwością, precyzją oraz umiejętnościami stylistycznymi, które uczynią przekład przejrzystym i czytelnym dla osób, które będą z niego korzystać.

Szeroki zakres tłumaczeń naukowych

Tłumaczenia naukowe obejmują szeroki zakres różnego rodzaju dziedzin. Są to m.in. nauki:

 • humanistyczne,
 • ekonomiczne,
 • społeczne,
 • teologiczne,
 • prawne,
 • ścisłe,
 • przyrodnicze,
 • techniczne,
 • rolnicze,
 • medyczne itp.

Dzięki precyzyjnej i wnikliwej pracy doświadczonych tłumaczów możemy więc korzystać z najnowszych osiągnięć na polu różnych dziedzin naukowych. Tłumaczenia na język polski obejmują przede wszystkim przekłady z języka angielskiego, niemieckiego, a także wielu innych.