Trzy kluczowe etapy przy realizacji tłumaczeń technicznych

Tłumaczenia techniczne stanowią istotną część zleceń większości biur tłumaczeń (więcej). Podobnie jak w przypadku innych obszarów specjalizacji, tego typu tłumaczenia dotyczą głównie języka angielskiego i obejmują katalogi, instrukcje obsługi, karty charakterystyki, dokumentacje techniczne, projekty itp. Do końca lat dziewięćdziesiątych wyraźnie dominowały przekłady z języka angielskiego na język polski, i chociaż ta przewaga utrzymuje się do dnia dzisiejszego coraz więcej inwestycji zagranicznych i ciągły wzrost naszego eksportu skutkują rosnącym zapotrzebowaniem na tłumaczenia z języka polskiego na język angielski. Bez względu na język, w przypadku profesjonalnych tłumaczeń technicznych stosowana jest zasada 3 etapów.

Etap 1

Wybór tłumacza do realizacji konkretnego zadania. 

Tłumaczenia techniczne stanowią istotną część zleceń większości biur tłumaczeń

Jeżeli wykonywane już były tłumaczenia dla danego klienta, to tłumacz, który je wykonywał powinien zostać wzięty pod uwagę w pierwszej kolejności przy realizacji nowego zlecenia. W przypadku tłumaczeń technicznych nawet ogólna znajomość działania danej maszyny ułatwia odpowiedni dobór i spójność stosowanej terminologii, które ostatecznie świadczą o poziomie usługi i istotnie podnoszą wskaźnik powracających klientów. Ze względu na różnorodność dziedzin, tłumaczenia techniczne są najbardziej wszechstronną i pojemną specjalizacją, dlatego nawet doświadczony tłumacz nie powinien pominąć etapu nr 2. 

Etap 2

Rysunki, schematy, odniesienia normatywne.

Analiza dostępnych w danym materiale źródłowym rysunków technicznych i grafiki przed rozpoczęciem tłumaczenia technicznego jest konieczna nawet w przypadku tłumaczy z bardzo długim stażem

Analiza dostępnych w danym materiale źródłowym rysunków technicznych i grafiki przed rozpoczęciem tłumaczenia technicznego jest konieczna nawet w przypadku tłumaczy z bardzo długim stażem.  Ogólną, złotą zasadą dotyczącą wszelkiego rodzaju tłumaczeń jest  przeczytanie całości przed rozpoczęciem pracy. W przypadku tłumaczeń instrukcji obsługi, krótka analiza wszelkich rycin pomoże nie tylko w zrozumieniu zasady działania danej konstrukcji, ale pozwoli rozwiać wątpliwości i uniknąć ‘’pułapek” interpretacyjnych, np. coś co na pierwszy rzut oka wygląda nam na uszczelkę może w określonym kontekście okazać się podkładką. Jeżeli tłumaczona instrukcja obsługi posiada odniesienia normatywne lub jakąkolwiek bibliografię, to należy je potraktować jako potencjalne źródło informacji i  również warto się z nimi zapoznać przed tłumaczeniem.

Etap 3

Aktualizacja wybranej terminologii ogólnej w materiałach promocyjnych dostępnych na stronie zleceniodawcy.

Informacje zamieszczane przez producentów maszyn na ich stronach internetowych są często rozszerzane o nowe mniej lub bardziej merytorycznie istotne zwroty lub terminy. Chociaż rzadko zdarza się, żeby opis nowej maszyny był od strony fachowego słownictwa bardzo odległy od specjalistycznej treści zawartej w wersjach starszych, to należy zwrócić uwagę na niuanse dotyczące choćby  zmian w nazewnictwie wersji oprogramowania czy aktualizacjach. Producenci dbają w swojej ofercie o odświeżanie komunikacji z klientami, która sama w sobie może być zadaniem często marketingowym, nie stricte technicznym, ale która w naszym tłumaczeniu powinna znaleźć odzwierciedlenie.

Powyższe zasady przedstawione zostały w celu przybliżenia warsztatu pracy tłumacza technicznego dla potencjalnych klientów zlecających tłumaczenia specjalistyczne, ale też służą poniekąd jako przypomnienie, o czym nawet najbardziej doświadczony tłumacz techniczny (więcej informacji: tlumaczenia-gk.pl/techniczne) nie powinien zapomnieć w codziennej rutynie.